18.04.2011.

Tražio sam...


Tražio sam Snagu…
I Bog mi je da POTEŠKOĆE koje su me osnažile.
Tražio sam MUDROST…
I Bog mi je dao PROBLEME koje je trebalo rešiti.
Tražio sam BOGATSTVO…
I Bog mi je dao MOZAK i TELO da mogu raditi.
Tražio sam HRABROST…
I Bog mi je dao PREPREKE  koje je trebalo savladati.
Tražio sam LJUBAV… I Bog mi je dao LJUDE kojima je trebalo pomoći. Tražio sam USLUGE… I Bog mi je dao PRILIKE. Nisam dobio ništa od onoga što sam tražio, ali sam dobio sve što mi je trebalo.“