30.06.2011.

To lice ljubavi opasno i nežno Jacques Prévert
Тo lice ljubavi
opasno i nežno
jedne se večeri javi
posle predugog dana
Možda je strelac bio
sa lukom
ili svirač
sa harfom
Ne znam više
Zaista ne znam
Znam samo
da me je ranio
možda strelom
možda pesmom
Znam samo 
da me je ranio
zanavek ranio
iz srca krv mi teče
Vrela me suviše vrela
ljubavna rana peče.